اگر سازمان شما پاسخگو است یعنی به گونه‌ای عمل می‌کند که انتظاراتی را که از شما لازم است برآورده می‌سازد. سازمان ها معمولا در برابر افراد داخل و خارج از سازمان و نیز سازمانهای دیگر پاسخگو هستند.

اکثر سازمانهای اجتماعی در برابر افراد زیر پاسخگو هستند:

  • افرادی که از خدمات سازمان استفاده می‌کنند یا مراجعینمراجعین
  • اعضای انجمن و اجتماع محلی
  • نهادکلیۀ نهاد های ـتأمین کنندۀ اعتبارات که به سازمان عطایائی می پردازند.
  • هرگونه نهادنهاد صادر کنندۀ مجوز که طبق قوانین پروانه های ارائۀ خدمات خاصی را طبق مقررات را صادر می‌کند
  • هر کارمند حقوق‌بگیر یا داوطلب

زمینه‌های پاسخگویی بسیاری وجود دارد كه مسئولیتهای شما در آنها به روشنی تعریف شده است و از نظر حقوقی قابل اعمال می‌باشد. با این حال، اصول یا ارزشهای اخلاقی سازمان شما مشخص می‌کند که چگونه در سایر زمینه‌ها پاسخگو می باشید. برای پاسخگو بودن باید بدانید چه انتظاراتی از سازمان شما وجود دارد و راههایی بیابید که از طریق آن نشان دهید كه به آنچه انتظار می‌رود و/یا طبق توافق عمل می شود.

قانون ثبت انجمن ها

قانون ثبت انجمن ها مسئولیتهای انجمنهای به ثبت رسیده و جریمه عدم پیروی از آنها را به روشنی ذکر می‌کند. در این قانون مصوب تعهدات مربوط به جلسات عمومی سالانه، تغییر در مقررات، تغییر در متصدیان امور اداری و الزامات ثبت مالی و تجاری با جزئیات کامل بیان شده است. برای حصول اطمینان از اینکه همه این تعهدات را درک کرده‌اید، بررسی این قانون و یا طرح هرگونه سؤال حقوقی /قانونی می‌توانید با اداره تجارت منصفانه Office of Fair Trading تماس بگیرید. شما باید سیستمهای مدیریت اطلاعات و گزارش ایجاد کنید تا به انجمن شما امکان دهد به این تعهدات عمل کند.

مراجعینمراجعین

سازمانی که پاسخگوی مراجعینمراجعین خود است از آنها خواهد خواست تا نظرات خود را درباره خدمات ارائه شده بیان کنند و آنها را در تصمیم‌گیری مشارکت می‌دهد. همچنین امکان دارد مایل باشید از طریق سیاست‌گذاری یا روالهای معمول راههایی را برای مواجهه با شکایات مراجعینمراجعین ایجاد کنید که نشان‌دهنده ارزشها و اصول اخلاقی شما باشد و اطمینان حاصل شود که هر مشکلی به صورت عادلانه حل خواهد شد.

درباره چگونگی برخورد با مراجعین نیز قوانینی وجود دارد، از جمله قوانین ضد اعمال تبعیض، قوانین حمایت از مصرف‌کننده و حمایت از کودکان و جوانان. شما همچنین وظیفه دارید تا به مسائل مراجعین و کارکنان اهميت دهید تا نسبت به ایمنی آنها را هنگام حضور در محل سازمان اطمینان حاصل نمایید. سازمان مسئول نگهداری محل های فعالیت خود می باشد به طوری که امنیت داشته باشد و بیمه مسئولیت عمومی هم داشته باشد.

اعضای انجمن و جامعه

انجمن شما طبق قانون تعهدات خاصی در قبال اعضا و عموم مردم دارد، از جمله اعلام همگانی و گستردۀ تشکیل جلسه عمومی سالانه و انتشار گزارش سالانه. همچنین ممکن است مایل باشید روشهای دیگری را برای پاسخگویی بیشتر در برابر جامعه به کار گیرید. امکان دارد تصمیم بگیرید جلسات عمومی و علنی برگزار کنید تا به سایر اعضا و عموم مردم امکان دهید در آن شرکت کنند یا اطلاعاتی درباره فعالیتهای سازمان خود را در اختیار رسانه‌های محلی قرار دهید تا مردم محل درباره آنچه انجام می‌دهید اطلاعات بيشتری بدست آورند.

نهادنهاد های تأمین کنندۀ اعتبار

اگر سازمان شما از یک نهاد تامین اعتبار پول دریافت می‌کند، باید اطمینان حاصل کنید که به تعهدات خود نسبت به آنها پایبند هستید. این کار ممكن است شامل تکمیل کردن یک توافقنامه خدمات، ارائه گزارشات پروژه (طرح) و اطلاعات مالی، ارزیابی خدمات ارائه شده توسط سازمان شما و حصول اطمینان از پایبندی به خط مشی نهاد تامین بودجه باشد.

کارمندان و داوطلبان

هیات مدیره از طریق سیاست‌گذاری‌های شفاف و روشهای مناسب مدیریت امور کارکنان که امکان دارد شامل حال داوطلبان هم شود، مسئول ایجاد شرایط کاری قابل قبول برای کارمندان سازمان است.

کارمندان سازمان باید جهت انجام درست کارهای خود در برابر سازمان پاسخگو باشند. معمولا استثنایی وجود دارد که طبق آن داوطلبان نیز در برابر سازمان پاسخگو خواهند بود.

سازمانی که کارمند استخدام می‌کند باید به همه قوانین ایالتی و فدرال مربوط به اشتغال پایبند باشد، مانند قوانین ضد اِعمال تبعیض، قوانین ارتباطات صنعتی، بهداشت و ایمنی محل کار و قوانین گزینه های کاری. سازمان همچنین باید اطمینان حاصل کند که مستمری بازنشستگان پرداخت ، بیمه خسارت کارمندان به روز ‌شود و مبلغ صحیح مالیات از حقوق کارمندان کسر و به اداره مالیات استرالیا فرستاده ‌شود.

در کویینزلند، سازمان باید اطمینان حاصل نماید که سابقۀ همه کارمندان، داوطلبان و دانش‌‌آموزان از لحاظ "بررسی فعالیت با کودکان"‌ خواسته شود تا معلوم شود که برای چنین کاری صلاحیت داشته باشند. شما می‌توانید با کمیسیون کودکان و جوانان و کفالت کودکان تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری درباره این الزامات بدست آورید.

سایر تعهدات حقوقی

انجمنهای به ثبت رسیده طبق قوانین تجاری ایالتی و فدرال، قوانین مربوط به مالیات و سایر قوانین، تعهدات حقوقی دیگری نیز بر عهده دارند.

قوانین مربوط به قرارداد هرگونه توافقنامه‌ای رسمی که با نهاد تامین اعتبار، اجاره ملک، اتومبیل یا سایر کالا‌ها و سایر قراردادها با افراد یا سازمانها داريد را تحت پوشش قرار می‌دهد.

با توجه به سازمان شما، امکان دارد سازمان در رابطه با مالیات بر درآمد، مالیات مزایای فوق العاده، مالیات زمین، مالیات حقوق و حق تمبر stamp duty در قبال نهادهای ایالتی و یا فدرال پاسخگو باشد.

اگر انجمن در مورد تأمین اعتبار از سوی عموم مردم – نه فقط اعضای خودش– شرکت داشته باشد، باید اطلاعات مربوط به تعهدات خود را از اداره تجارت منصفانه بدست آورید.

چه بسا انجمن شما مایل باشد با اداره مالیات استرالیا، اداره کسب درآمد ایالتی Office of State Revenue، اداره تجارت منصفانه یا یک مشاور حقوقی و/ یا حسابدار تماس بگیرد تا اطلاعات بیشتری درباره این تعهدات بدست آورد.

اطلاعات بیشتر:

decorative
Legal Aid Queensland has published a series of captioned recordings about their services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. The next webinar is Child Protection - the law and...
decorative
Crowdfunding is an increasingly popular method of online fundraising for individuals, businesses, not-for-profits and charities. Generally it involves an individual or an organisation setting a fundraising target online and then asking the crowd of the internet for donations to reach that target...
decorative
From 1 July 2017 onwards, new forms will be available on the Blue Card Services website. Check that you have the most current version of the application forms by looking at the ‘valid for lodgement’ date on the top right corner of the form. The new forms will state that they are valid for lodgement...
The Department of Communities, Child Safety and Disability Services' (DCCDS) Community Recovery section is encouraging individuals, carers and service providers in the DCCSDS North and Far North Queensland area to be prepared in relation to Tropical Cyclone Debbie. The likely impacts of a tropical...
decorative
We have launched a brand new course on the Community Door eTraining website which provides an introduction to the social service sector in Queensland for managers and organisations new to the sector. It is free for anyone to access. It features a profile of the sector in Queensland, insights into...
The Queensland Law Handbook is a comprehensive, plain-English legal reource designed to help deal with legal problems. Caxton Legal Centre has recently published the handbook as a website. The handbook has been printed as a hard-copy since the early eighties, but thanks to funding from the...
Back by popular demand The State Councils of Social Service (COSS) are partnering to once again deliver a webinar series to uncover what every not-for-profit organisation needs to know about effectively responding to government procurement processes. The webinars will cover: Getting “tender ready”...
Not-for-profit Law has launched Australia's first free, live chat legal service for community groups and charities. The service is available on the Information Hub (click on the blue chat button at the bottom of every page). The real-time chat service allows users to chat to a team member who will...
Not-for-profit Law has updated its guide to 'The laws of advertising and your community organisation'. The resource provides practical tips to help organisations comply with the laws of advertising and marketing in Australia. Importantly, these laws apply to many fundraising activities of charities...
Australia’s 600,000 charities and not-for-profits, from international aid groups right down to the local tennis club, have recently received a major boost, as Justice Connect’s Not-for-profit Law service launched the acclaimed Information Hub for a national audience. The Not-for-profit Law...

Pages

Are you looking for support in Queensland, or trying to find a service that meets your needs? Now you can search oneplace , the service directory hosted by the Queensland Family and Child Commission. oneplace is an easily accessible directory of community services to help Queensland families to get...
Fair Trading Queensland Incorporated Associations website (Queensland Office of Fair Trading) provides information to support organisations incorporated under the Associations Incorporations Act 1981. This website also includes a simplified guide to Queensland's Associations Incorporation Act 1981...
In Queensland the Office of Fair Trading regulates Associations and non-profits. https://www.qld.gov.au/law/laws-regulated-industries-and-accountability/queensland-laws-and-regulations/associations-charities-and-non-for-profits
Legal Aid have a series of captioned recordings about Legal Aid Queensland services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. Upcoming webinars can be found on the Information for...
The Community Resource Handbooks were launched by Volunteering Queensland on 12 May 2015. They consolidate the knowledge gained through Volunteering Queensland's community leadership work with more than 2,000 community groups over the past fifteen years. The handbooks are aimed at small to medium...
Information technology and online solutions can help your community organisation work better. ACOSS, Infoxchange and the Department of Communications have teamed up to bring you Digital Business Kits which give you the tools and information to do more online. Digital Business Kits are hosted on...
Many not-for-profit organisations are now developing income-generating activities to reduce the reliance on government and philanthropic funding, and others are establishing social enterprises to respond to client needs in a sustainable way. The development of business skills and systems is very...
The following resources have been translated to assist these communities in establishing a community organisation. Resources available in English العربية - Resources available in Arabic Thuɔŋjäŋ - Resources available in Dinka پښتو - Resources available in Pashto فارسی...
Changing your Legal Structure from an Incorporated Association in Queensland to a Company Limited by Guarentee
Queensland Associations Incorporation Act Queensland Associations Incorporation Regulations Queensland Co-operatives legislation Commonwealth Corporations Act Corporations (Aboriginal and Torres Strait Islander) Act 2006 (CATSI Act).
Industrial relations legislation in Queensland can be found on the Fair Work Commission's website . The main pieces of legislation are: Fair Work Act 2009 Fair Work Regulations 2009 Fair Work Commission Rules 2013
There are a range of legal structures which may be suitable for Queensland not-for-profit community groups. The four main options are: an incorporated association: Associations Incorporation Act 1981 (QLD) and Associations Incorporation Regulation 1999 (QLD) a company limited by guarantee:...
Author: 
Kylie Hogan, National Disability Services

The Community Services Industry is facing a myriad of reforms and challenges now and into the future. 

Challenges such as an ageing population, workforce shortages, sector-wide reforms, technological advances and economic uncertainty are making it more important than ever for...

See videos from StudioQ related to this topic

Share or Print