بسیاری از سازمانهای غیرانتفاعی، مخصوصا سازمانهای جدید با بودجه بسیار کمی فعالیت می‌کنند و کارکنان حقوق‌بگیر ندارند و اگر هم دارند تعداد آنان اندک است. سازمان شما ممکن است از حق عضویت، مبالغ اهدایی یا سایر روشهای جلب اعتبار، درآمد بدست آورد. با این حال، برای ادامه ارائه خدمات و/ یا برای گسترش فعالیتها، اکثر سازمانها از سایر سازمانها اعتبار درخواست می‌کنند.

چه کسی اعتبار ارائه می‌دهد؟‌

تامین اعتبار یا عطایا توسط نهادهای زیر صورت می‌گیرد:

  • سازمانها یا نهاد های دولت فدرال
  • سازمانها یا نهادهای دولت ایالتی
  • دولت محلی
  • صاحبان کسب
  • سازمانهای بشردوستانه

برای یافتن کمک‌هزینه‌ای که ممکن است برای شما مناسب باشد، می‌توانید موضوع را با نهادهای دولتی که با آنها سر و کار دارید در میان بگذارید، از نهادها یا سازمانهای دیگری که فعالیت مشابه دارند سوال و بررسی کنید که آیا دولت محلی شما عطایای grants مخصوص گروه های اجتماعی ارائه می دهد یا خیر، از عضو مجلس ایالتی یا فدرال درباره عطایای دولتی سوال کنید و روزنامه‌ها را برای یافتن آگهی‌ها بررسی کنید.

انواع متعددی اعتبار وجود دارد اما سازمان شما فقط قادر خواهد بود برای آن نوع اعتبار هایی درخواست ارائه دهد که هدف و علاقه‌ای مشابه با شما دارند. اگر درخواست خود را به دولت یا سازمانهای بشردوستانه ارائه می‌دهید، معمولا خط ‌مشی‌های مخصوص تامین اعتبار وجود دارد که هدف تامین اعتبار را شرح می‌دهد و اطلاعاتی درباره سازمانهای واجد شرایط درخواست و نوع عطایا عطایای قابل استفاده برای تامین اعتبار در اختیار شما قرار خواهد داد.

خط مشی‌های تامین اعتبار همچنین شامل تاریخ‌های مهمی است مانند تاریخی که درخواست باید طی آن دریافت شود، زمانیکه پروژه می‌تواند آغاز شود و/ یا پایان پذیرد و زمانیکه به شما گفته خواهد شد که درخواست شما موفقیت‌آمیز بوده است یا خیر. اکثر خط مشی‌های تامین اعتبار از شما می خواهند یک درخواست یا بیان نامه بنویسید که فعالیت هایی که مایل به انجام آن هستید، چگونگی انجام آن و هرگونه اطلاعات ضروری دیگر را که خط مشی می طلبد– مانند بودجه – را شرح دهد.

برای اکثر عطایا، نوشتن بیان نامه ها به زمان زیاد علاوه بر کار روزانه سازمان نیاز دارد، و درخواست شما لزوما موفقیت‌آمیز نخواهد بود. پیش از درخواست برای تامین اعتبار، سازمان شما باید تصمیم بگیرد که آیا می‌تواند زمان کافی برای بیان نامه صرف کند یا خیر و اینکه در صورت موفقیت‌آمیز بودن بیان نامه، آیا منابع کافی برای تنظیم گزارش برای نهاد تامین اعتبارو تامین الزامات آن را دارد یا خیر.

اکثر نهاد های تامین اعتبار گزارشهای منظمی می‌خواهند که شامل جزئیات درباره نحوه خرج شدن پول باشد و امکان دارد ضروری باشد که این گزارشها به شکل خاصی تنظیم شوند. امکان دارد ملزم باشید سیاست‌گذاری‌ها و رویه های کاری را بر اساس آنچه که نهادهای تامین اعتبار می خواهند تدوین کنید و هدف از آنها حصول اطمینان از این موضوع باشد که سازمان شما به بهترین روش معمول به ارائۀ خدمت مشغول است. همه این الزامات بر شیوۀ برنامه‌ریزی و ادارۀ سازمان شما تاثیرگذار خواهد بود.

نوشتن یک بیان نامه

اگر تصمیم بگیرید که برای دریافت اعتبار بیان نامه ارائه دهید و یک یا چند برنامه تامین اعتبار یافته‌اید که ممکن است با سازمان شما و نیازهای آن متناسب باشد، در اینصورت باید بیان نامه ای بنویسید. علاوه بر خط مشی‌های تامین اعتبار، بسیاری از هیئتهای تامین اعتبار فرم تقاضای مخصوص به خود را دارند که آن را برای تکمیل کردن به شما خواهند داد. اگر برای دریافت مبلغ اندکی پول درخواست می کنید تا برای مثال تجهیزاتی بخرید¬، در اینصورت باید یک فرم درخواست کوتاه را تکمیل نمایید. برای پروژه‌های بزرگتر یا برنامه‌ای از فعالیت‌ها شما باید جزئیات بیشتری و از جمله یک بخش / یا همه اطلاعات زیر را ذکر کنید.

شرح پروژه و علت نیاز سازمان شما به دریافت اعتبار

امکان دارد مایل باشید تحقیقاتی را انجام دهید که سازمان شما یا سایر سازمانها پیش از این انجام داده باشند و آمار و اطلاعات دیگری ارائه دهید که نشان‌دهنده نیاز جامعه شما باشد. اگر سازمان شما پیش از این فعالیت مشابهی داشته است، می‌توانید اطلاعاتی درباره چگونگی استفاده از این فعالیتها و تکیه کردن بر آنها بدست آورید. بهتر است نامه‌های حمایت از سوی سایر سازمانها یا جامعه ای که از پروژه شما سود می‌برد را ذکر کنید.

همچنین هیئت تامین اعتبار مایل است بداند که آیا شما اعتبار دیگری دریافت کرده‌اید یا خیر و اینکه آیا طبق همه الزامات عمل نموده‌اید یا خیر. اگر در گذشته هیچگونه اعتباری دریافت نکرده‌اید، این موضوع می‌تواند به درخواست شما کمک کند در صورتیکه بتوانید نشان دهید سازمان شما از مدیریت خوبی برخوردار است و در قبال مشتریان، کارکنان و جامعه پاسخگو است. همچنین ممکن است از شما خواسته شود تا گزارشی سالانه، صورت‌های مالی و شایستگی های کارمندان خود را ارائه دهید.

موفقیتهایی که برای پروژه بدست می‌آید و چگونگی به پایان رساندن آنها توسط سازمان شما

شما باید جزئیات مربوط به اهداف خود از این پروژه و همچنین جزئیات مربوط به نحوه مطلع شدن شما از موفق شدن یا نشدن درخواست را ارائه دهید. بدین معنا که باید به فکر راههایی باشید که به وسیله آنها بتوانید پیشرفتهای ایجاد شده در طول پروژه و بعد از آن را ارزیابی نمایید. اگر قصد انجام فعالیتهایی را دارید، باید جزئیاتی درباره آنها، افراد علاقمند به شرکت و چگونگی اجرای آنها توسط سازمانتان را ارائه دهید. اکثر هیئتهای تامین اعتبار بودجه ‌بندی دقیق برای برنامه یا پروژه شما را نیز می‌خواهند.

امکان دارد مایل باشید پیش از تکمیل فرم بیان نامه با فرد مسئول ارتباطات هیئت تامین اعتبار صحبت کنید تا اطمینان حاصل نمایید که همه اطلاعات ضروری را ارائه کرده‌‌اید.

تصمیم‌گیری درباره تامین اعتبار

اکثر برنامه‌های تامین اعتبار بسیار رقابتی هستند بدین معنا که سازمانهای بسیار زیاد دیگری وجود دارند که در آن واحد برای دریافت اعتبار درخواست می‌کنند. گاهی ممکن است ملزم باشید چندین هفته یا حتی چند ماه صبر کنید تا بدانید که آیا درخواست شما موفقیت‌آمیز بوده است یا خیر.

اگر سازمان شما اعتبار دریافت می‌کند، معمولا از شما خواسته خواهد شد تا توافقنامه‌ای را امضا کنید که شرح خواهد داد چه الزامات خاصی را باید رعایت کنید. این یک سند حقوقی است بنابراین اگر سازمان شما نتواند طبق این الزامات عمل کند، امکان دارد مجبور باشد تا همه اعتبار را بازپرداخت نماید و پس از آن قادر به بیان نامه برای اعتبار دیگری نباشد. پیش از امضای توافقنامه، امکان دارد مایل باشید از یک مشاور حقوقی مشاوره دریافت نمایید.

اطلاعات بیشتر:

decorative
Legal Aid Queensland has published a series of captioned recordings about their services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. The next webinar is Child Protection - the law and...
decorative
Crowdfunding is an increasingly popular method of online fundraising for individuals, businesses, not-for-profits and charities. Generally it involves an individual or an organisation setting a fundraising target online and then asking the crowd of the internet for donations to reach that target...
decorative
From 1 July 2017 onwards, new forms will be available on the Blue Card Services website. Check that you have the most current version of the application forms by looking at the ‘valid for lodgement’ date on the top right corner of the form. The new forms will state that they are valid for lodgement...
The Department of Communities, Child Safety and Disability Services' (DCCDS) Community Recovery section is encouraging individuals, carers and service providers in the DCCSDS North and Far North Queensland area to be prepared in relation to Tropical Cyclone Debbie. The likely impacts of a tropical...
decorative
We have launched a brand new course on the Community Door eTraining website which provides an introduction to the social service sector in Queensland for managers and organisations new to the sector. It is free for anyone to access. It features a profile of the sector in Queensland, insights into...
The Queensland Law Handbook is a comprehensive, plain-English legal reource designed to help deal with legal problems. Caxton Legal Centre has recently published the handbook as a website. The handbook has been printed as a hard-copy since the early eighties, but thanks to funding from the...
Back by popular demand The State Councils of Social Service (COSS) are partnering to once again deliver a webinar series to uncover what every not-for-profit organisation needs to know about effectively responding to government procurement processes. The webinars will cover: Getting “tender ready”...
Not-for-profit Law has launched Australia's first free, live chat legal service for community groups and charities. The service is available on the Information Hub (click on the blue chat button at the bottom of every page). The real-time chat service allows users to chat to a team member who will...
Not-for-profit Law has updated its guide to 'The laws of advertising and your community organisation'. The resource provides practical tips to help organisations comply with the laws of advertising and marketing in Australia. Importantly, these laws apply to many fundraising activities of charities...
Australia’s 600,000 charities and not-for-profits, from international aid groups right down to the local tennis club, have recently received a major boost, as Justice Connect’s Not-for-profit Law service launched the acclaimed Information Hub for a national audience. The Not-for-profit Law...

Pages

Are you looking for support in Queensland, or trying to find a service that meets your needs? Now you can search oneplace , the service directory hosted by the Queensland Family and Child Commission. oneplace is an easily accessible directory of community services to help Queensland families to get...
Fair Trading Queensland Incorporated Associations website (Queensland Office of Fair Trading) provides information to support organisations incorporated under the Associations Incorporations Act 1981. This website also includes a simplified guide to Queensland's Associations Incorporation Act 1981...
In Queensland the Office of Fair Trading regulates Associations and non-profits. https://www.qld.gov.au/law/laws-regulated-industries-and-accountability/queensland-laws-and-regulations/associations-charities-and-non-for-profits
Legal Aid have a series of captioned recordings about Legal Aid Queensland services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. Upcoming webinars can be found on the Information for...
The Community Resource Handbooks were launched by Volunteering Queensland on 12 May 2015. They consolidate the knowledge gained through Volunteering Queensland's community leadership work with more than 2,000 community groups over the past fifteen years. The handbooks are aimed at small to medium...
Information technology and online solutions can help your community organisation work better. ACOSS, Infoxchange and the Department of Communications have teamed up to bring you Digital Business Kits which give you the tools and information to do more online. Digital Business Kits are hosted on...
Many not-for-profit organisations are now developing income-generating activities to reduce the reliance on government and philanthropic funding, and others are establishing social enterprises to respond to client needs in a sustainable way. The development of business skills and systems is very...
The following resources have been translated to assist these communities in establishing a community organisation. Resources available in English العربية - Resources available in Arabic Thuɔŋjäŋ - Resources available in Dinka پښتو - Resources available in Pashto فارسی...
Changing your Legal Structure from an Incorporated Association in Queensland to a Company Limited by Guarentee
Queensland Associations Incorporation Act Queensland Associations Incorporation Regulations Queensland Co-operatives legislation Commonwealth Corporations Act Corporations (Aboriginal and Torres Strait Islander) Act 2006 (CATSI Act).
Industrial relations legislation in Queensland can be found on the Fair Work Commission's website . The main pieces of legislation are: Fair Work Act 2009 Fair Work Regulations 2009 Fair Work Commission Rules 2013
There are a range of legal structures which may be suitable for Queensland not-for-profit community groups. The four main options are: an incorporated association: Associations Incorporation Act 1981 (QLD) and Associations Incorporation Regulation 1999 (QLD) a company limited by guarantee:...
Author: 
Kylie Hogan, National Disability Services

The Community Services Industry is facing a myriad of reforms and challenges now and into the future. 

Challenges such as an ageing population, workforce shortages, sector-wide reforms, technological advances and economic uncertainty are making it more important than ever for...

See videos from StudioQ related to this topic

Share or Print