بسیاری از گروه‌های اجتماعی تصمیم می‌گیرند که گروه خود را به ثبت برسانند تا در این شرایط سازمان آنها از نظر حقوقی از اعضا جدا ‌شود. بدین معنا که اعضا در قبال بدهی‌ها و دیون سازمان تا حدودی محفوظ باشند.

در عین حال بدین معنی است که سازمان، جدا از اعضایش، می‌تواند:‌

 • به فعالیت خود ادامه دهد حتی اگر اعضا تغییر کنند
 • هدایا و مبالغ اهدایی را قبول کند
 • به خرید و فروش ملک بپردازد
 • قراردادهای حقوقی منعقد کند
 • علیه کسی اقامه دعوی کند یا علیه آن اقامه دعوی شود

تعدادی دلایل خوب برای ثبت دادن یک گروه اجتماعی وجود دارد اما پیش از اینکه این فرآیند را آغاز کنید، باید از همه تعهدات قانونی و هزینه‌های آن مطلع شوید، و اینکه آیا گروه شما می‌تواند از نظر حقوقی به ثبت برسد یا خیر.

برای کمک به شما در امر تصمیم‌گیری، ابتدا باید راه‌های مختلف برای به ثبت رسیدن را مد نظر قرار دهید و تصمیم‌ بگیرید که کدام یک بهترین روش برای گروه شماست.

راه‌های مختلف به ثبت رساندن چیست؟‌

در کویینزلند، یک گروه اجتماعی می‌تواند به روشهای مختلفی به ثبت برسد یا به یک نهاد حقوقی تبدیل شود.

بنا بر نیازها، یک گروه می‌تواند به عناوین زیر به ثبت برسد:‌

 • یک انجمن
 • یک شرکت با تضمین محدود
 • یک شرکت تعاونی
 • یک سازمان مخصوص بومیان استرالیا یا ساکنین تنگه تورز

هر یک از این روشهای متفاوت برای به ثبت رسیدن، مزایا و کاستی‌های خاص خود را دارد. برای مثال، ایجاد و اداره یک شرکت بسیار پیچیده‌تر از یک انجمن است اما یک شرکت مزایای بیشتری برای سازمانهای بزرگ دارد، مخصوصا اگر نهاد کسب شما بخواهد در ایالتها یا نواحی دیگر استرالیا فعالیتکند. شرکتهای تعاونی معمولا برای گروه‌های اجتماعی مناسب نیستند.

برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر درباره روشهای مختلف ثبت دادن و از جمله هزینه‌ها و الزامات حقوقی، در بخشهای بعدی مطالب بیشتری ذکر شده است. همچنین گفتگو با سایر سازمانهای اجتماعی در زمینه تجربیاتشان مفید خواهد بود.

بسیاری از سازمانهای کوچک تصمیم می‌گیرند تا به یک انجمن به ثبت رسیده تبدیل شوند اما بهتر است پیش از اتخاذ هرگونه تصمیمی در این زمینه از یک مشاور حقوقی و/یا یک حسابدار سؤال کنید. این موضوع بسیار اهمیت دارد زیرا بعد از اینکه گروه شما تصمیم گرفت به روشی خاص به ثبت برسد، امکان دارد ایجاد هرگونه تغییر بسیار پر هزینه بوده و کارهای زیادی برای انجام آن لازم باشد.

قانون ثبت انجمن ها چیست؟

اگر تصمیم می گیرید که انجمن خود را ثبت دهید، باید مطمئن شوید که سازمان شما می‌تواند از نظر حقوقی به ثبت برسد و از قواعد ذکر شده در مقررات نیز پیروی نمائید. در کویینزلند، قانون ثبت انجمن ها مقرراتی است که انجمنهای ثبت شده را تحت پوشش قرار می‌دهد. این قانون ، نوع گرو‌ه‌هایی که می‌توانند از نظر حقوقی به ثبت برسند را مشخص می کند.

طبق این قانون ، هر گروهی که مایل است به ثبت برسد باید:

 • برای مقاصد قانونی شکل گرفته و اداره شود،
 • هفت (7) عضو یا بیشتر داشته باشد و،
 • به منظور تامین سود مالی برای اعضایش ایجاد نشده باشد.

این بدان معنا نیست که سازمان شما نمی‌تواند فردی را که عضو است استخدام کند یا سود مالی بدست آورد، اما این موارد باید در خدمت اهداف گروه بوده، و برای کسب سود فردی نباشد. طبق این قانون سازمانهای دیگری نیز وجود دارند که از نظر حقوقی نمی‌توانند به ثبت برسند و اطلاعات بیشتر در این زمینه در بخشهای بعدی خواهد آمد.

این قانون با گذشت زمان دستخوش تغییراتی شده است به همین دلیل امکان دارد بخواهید تغییرات را به وسیله اداره تجارت منصفانه پیگیری کنید یا سولات خود را از یک مشاور حقوقی و/یا یک حسابدار بپرسید.

چگونگی ثبت یک انجمن ثبت شده

وقتی گروه شما تصمیم می‌گیرد که به یک انجمن به ثبت رسیده تبدیل شود مواردی وجود دارد که طبق قانون ثبت انجمن ها باید به آنها عمل کنید. اگر گروه شما در حال حاضر یک کمیته یا گروه کوچکی از اعضاء برای کمک جهت انجام کارهای لازم در اختیار ندارد، می‌توانید از افراد درخواست کنید که داوطلب شوند.

نقش این کمیته ترتیب دادن ملاقات با همه اعضا است تا برای ایجاد یک انجمن به صورت رسمی تصمیم‌گیری نمایند، درباره چگونگی اداره آن به توافق برسند و فردی را برای ارائه درخواست ثبت انتخاب کنند.

پیش از این ملاقات، کمیته باید درباره نام انجمن تصمیم‌گیری نماید. طبق قانون ، نام سازمان باید به زبان انگلیسی باشد. امکان دارد گروه شما از قبل برای خود نامی داشته باشد، اما شما باید بررسی کنید که آیا این نام توسط سازمان دیگری استفاده شده است یا خیر و یا اینکه آیا این نام مشابه نام سازمان دیگری است یا خیر. اگر نمی‌دانید چگونه باید این کار را انجام دهید، می توانید با اداره تجارت منصفانه Office of Fair Trading تماس بگیرید.

کمیته باید اطمینان حاصل کند که اهداف و مقاصد یا "منظور" سازمان به دقت تعیین شده باشد زیرا این موارد فعالیت سازمان را هدایت می‌کنند. کمیته شما همچنین باید پیش‌نویسی از مقررات انجمن یا یک اساسنامه داشته باشد که در آن نحوه اداره سازمان در راستای انجام تعهدات حقوقی شرح داده شده باشد. این مقررات می‌تواند بر معافیت مالیاتی و وضعیت خیریه بودن این سازمان نیز تاثیرگذار باشد.

اداره تجارت منصفانه می‌تواند نمونه‌ای از مدل مقررات یا اساسنامه را ارائه دهد که گروه شما می تواند به همان صورت از آن استفاده کند یا تغییراتی در آن ایجاد کند تا با نیازهای سازمان شما مطابقت داشته باشد. اگر گروه شما هم اکنون دارای قانون است یا اینکه می‌خواهید در مدل مقررات تغییراتی ایجاد کنید، باید اطمینان حاصل نمایید که همه اطلاعات لازم در مدل مقررات را ارائه می‌کنید. طبق قانون ، همه مقررات باید به زبان انگلیسی باشند.

همچنین کمیته باید سایر افرادی که ممکن است مایل باشند در هیات مدیره عضو شوند را شناسایی نماید. امکان دارد به دنبال اعضایی باشید که مهارتهای خاصی دارند تا پست هایی مانند منشی، رئیس ، معاون و خزانه‌دار را به عهده بگیرند، اما تعیین سایر اعضای کمیته که علاقمند کمک برای انجام فعالیت های دیگر هستند نیز نظر خوبی است.

طبق قانون ، شما باید رئیس کل و خزانه‌دار را در جلسه ملاقات تعیین کنید. شما باید یک فرد را به عنوان رئیس جلسه انتخاب کنید تا جلسه را اداره کند اما پس از اینکه جلسه آغاز شد امکان انتخاب شدن فرد دیگری به عنوان رئیس جلسه وجود دارد. پس از به ثبت رسیدن، رئیس کل معمولا به عنوان رئیس جلسه عمل می‌کند. شما همچنین می‌توانید یک منشی تعیین کنید تا صورتجلسه ملاقات را تنظیم کند. صورتجلسه ملاقات یک سابقه کتبی از تصمیمات اتخاذ شده در جلسه است. افراد متصدی این پستها به عنوان متصدیان موقت امور اداری شناخته می شوند و می‌توانند تا زمانی که انجمن به ثبت برسد و افراد دیگری طبق قوانین مصوب یا مقررات انجمن به این سمتها منصوب شوند، پستهای خود را حفظ کنند.

درباره مواردی چون ارائه اعلامیه جلسه، اینکه باید از چه افرادی دعوت به عمل آورید، روند تصمیم‌گیری در جلسه و افرادیکه می‌توانند عضو سازمان و/یا هیات مدیره شوند، مقرراتی وجود دارد. امکان دارد مایل باشید موضوع را با اداره تجارت منصفانه Office of Fair Trading بررسی کنید یا از یک مشاور حقوقی مشاوره دریافت کنید.

اگر تصمیم مبنی بر ثبت دادن انجمن تصویب شود و مقررات مورد تایید انجمن واقع شود، سازمان شما هم اکنون می‌تواند فرم تقاضای به ثبت رسیدن را تکمیل نماید. این کار باید توسط فردی انجام شود که در جلسه ملاقات برای این کار انتخاب شده است.

فرمهای تقاضا برای به ثبت رساندن یک انجمن را می توان از اداره تجارت منصفانه Office of Fair Trading دریافت کرد، و آنها همچنین این فرمها را مورد بررسی قرار خواهند داد. پس از اینکه فرم تقاضای خود را ارسال نمودید و مبلغ لازم را پرداخت کردید، سازمان شما به ثبت خواهد رسید و گواهی ثبت دریافت خواهد کرد، مگر اینکه مشکلی وجود داشته باشد.

پس از به ثبت رسیدن، شما باید فعالیتهای خاصی را طی مدت زمان مشخصی انجام دهید تا از تعهدات قانونی جدید خود پیروی کرده باشید. اداره تجارت منصفانه Office of Fair Trading و اداره مالیات استرالیا می‌توانند دقیق‌ترین اطلاعات را در این زمینه به شما ارائه دهند.

اطلاعات بیشتر:

decorative
Legal Aid Queensland has published a series of captioned recordings about their services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. The next webinar is Child Protection - the law and...
decorative
Crowdfunding is an increasingly popular method of online fundraising for individuals, businesses, not-for-profits and charities. Generally it involves an individual or an organisation setting a fundraising target online and then asking the crowd of the internet for donations to reach that target...
decorative
From 1 July 2017 onwards, new forms will be available on the Blue Card Services website. Check that you have the most current version of the application forms by looking at the ‘valid for lodgement’ date on the top right corner of the form. The new forms will state that they are valid for lodgement...
The Department of Communities, Child Safety and Disability Services' (DCCDS) Community Recovery section is encouraging individuals, carers and service providers in the DCCSDS North and Far North Queensland area to be prepared in relation to Tropical Cyclone Debbie. The likely impacts of a tropical...
decorative
We have launched a brand new course on the Community Door eTraining website which provides an introduction to the social service sector in Queensland for managers and organisations new to the sector. It is free for anyone to access. It features a profile of the sector in Queensland, insights into...
The Queensland Law Handbook is a comprehensive, plain-English legal reource designed to help deal with legal problems. Caxton Legal Centre has recently published the handbook as a website. The handbook has been printed as a hard-copy since the early eighties, but thanks to funding from the...
Back by popular demand The State Councils of Social Service (COSS) are partnering to once again deliver a webinar series to uncover what every not-for-profit organisation needs to know about effectively responding to government procurement processes. The webinars will cover: Getting “tender ready”...
Not-for-profit Law has launched Australia's first free, live chat legal service for community groups and charities. The service is available on the Information Hub (click on the blue chat button at the bottom of every page). The real-time chat service allows users to chat to a team member who will...
Not-for-profit Law has updated its guide to 'The laws of advertising and your community organisation'. The resource provides practical tips to help organisations comply with the laws of advertising and marketing in Australia. Importantly, these laws apply to many fundraising activities of charities...
Australia’s 600,000 charities and not-for-profits, from international aid groups right down to the local tennis club, have recently received a major boost, as Justice Connect’s Not-for-profit Law service launched the acclaimed Information Hub for a national audience. The Not-for-profit Law...

Pages

Are you looking for support in Queensland, or trying to find a service that meets your needs? Now you can search oneplace , the service directory hosted by the Queensland Family and Child Commission. oneplace is an easily accessible directory of community services to help Queensland families to get...
Fair Trading Queensland Incorporated Associations website (Queensland Office of Fair Trading) provides information to support organisations incorporated under the Associations Incorporations Act 1981. This website also includes a simplified guide to Queensland's Associations Incorporation Act 1981...
In Queensland the Office of Fair Trading regulates Associations and non-profits. https://www.qld.gov.au/law/laws-regulated-industries-and-accountability/queensland-laws-and-regulations/associations-charities-and-non-for-profits
Legal Aid have a series of captioned recordings about Legal Aid Queensland services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. Upcoming webinars can be found on the Information for...
The Community Resource Handbooks were launched by Volunteering Queensland on 12 May 2015. They consolidate the knowledge gained through Volunteering Queensland's community leadership work with more than 2,000 community groups over the past fifteen years. The handbooks are aimed at small to medium...
Information technology and online solutions can help your community organisation work better. ACOSS, Infoxchange and the Department of Communications have teamed up to bring you Digital Business Kits which give you the tools and information to do more online. Digital Business Kits are hosted on...
Many not-for-profit organisations are now developing income-generating activities to reduce the reliance on government and philanthropic funding, and others are establishing social enterprises to respond to client needs in a sustainable way. The development of business skills and systems is very...
The following resources have been translated to assist these communities in establishing a community organisation. Resources available in English العربية - Resources available in Arabic Thuɔŋjäŋ - Resources available in Dinka پښتو - Resources available in Pashto فارسی...
Changing your Legal Structure from an Incorporated Association in Queensland to a Company Limited by Guarentee
Queensland Associations Incorporation Act Queensland Associations Incorporation Regulations Queensland Co-operatives legislation Commonwealth Corporations Act Corporations (Aboriginal and Torres Strait Islander) Act 2006 (CATSI Act).
Industrial relations legislation in Queensland can be found on the Fair Work Commission's website . The main pieces of legislation are: Fair Work Act 2009 Fair Work Regulations 2009 Fair Work Commission Rules 2013
There are a range of legal structures which may be suitable for Queensland not-for-profit community groups. The four main options are: an incorporated association: Associations Incorporation Act 1981 (QLD) and Associations Incorporation Regulation 1999 (QLD) a company limited by guarantee:...
Author: 
Kylie Hogan, National Disability Services

The Community Services Industry is facing a myriad of reforms and challenges now and into the future. 

Challenges such as an ageing population, workforce shortages, sector-wide reforms, technological advances and economic uncertainty are making it more important than ever for...

See videos from StudioQ related to this topic

Share or Print