ډېر غیر انتفاعي تنظيمونه چې د ګټې له پاره کار نه کوي، په خاصه توګه سره نوي تنظيمونه، د لږ بودجو سره او که چېرې وي هم نو د يو څو د تنخوا کارکوونکو په مرسته چلېږي.  کېدای شي چې ستاسو تنظيم د غړيتوب فيس، عطيات يا د بسپنې غونډولو نورو قسمونو څخه ګټه تر لاسه کړی شي. خو بيا هم، خپلې مرستې په دوامداره توګه سره وړاندې کولو له پاره او / يا خپلې کړنې پراخولو له پاره، زياتره تنظيمونه به د نورو تنظيمونو څخه هم بسپنې تر لاسه کولو له پاره غوښتنليک ورکول و غواړي.

څوک بسپنې ورکوي؟

بسپنې يا عطيات د دغو له اړخه ورکولی شي:

  • د فيدرالي حکومت څانګې يا مؤسسات
  • د ولايتي حکومت څانګې يا مؤسسات
  • سیمه ایزه حکومت
  • کاروبارونه
  • خيريه تنظيمونه

د مناسب عطيات په اړه معلومات له پاره تاسو کولی شئ چې د هغو حکومتي هييتونو څخه و پوښتئ چې ورسره راکړه ورکړه کوئ، د هغو نورو اژانسونو يا تنظيمونو څخه پوښتنه وکړئ چې هم دغه ډول کار کوي، معلومات تر لاسه کړئ چې ايا ستاسو سیمه ایزه حکومت ټولنيز عطيات ورکوي، د خپل ولايتي يا فيدرالي جرګو غړيو څخه د حکومتي عطياتو پۀ اړه پوښتنه وکړئ او د اعلاميو له پاره ورځپاڼې و پلټئ.

د بسپنو ډېر او بيلابېل قمسونه شته دی خو ستاسو تنظيم به يوازې هغو لپاره غوښتنليک ورکولو ته وړ وي چې هم هغه موخې او مقاصد ولري کومې چې ستاسو وي. که تاسو حکومتي يا خېريه تنظيمونو څخه غوښتنه کوئ، نو په عمومي توګه سره، د بسپنې په اړه به لارښوونې وي کومې چې د بسپنې مقصد څرګندوي او هم دا معلومات لري چې غوښتنليک ورکولو لپاره کوم تنظيمونه وړتيا لري او دا چې عطيه د څه شي بسپنه کولو له پاره کارولی شي.

د بسپنې په اړه لارښوونې مهمې نېټې هم لري لکه دا چې غوښتنليک کله پورې اخيستلی شي، پروژه کله پورې پېل کېدلی او / يا ختمېدلی شي او که چېرې بريالی شئ نو تاسو ته به کله پورې و وېئلی شي. د بسپنې په اړه زياتره لارښوونې دا غوښتنه کوي چې تاسو د بسپنې له پاره يوه عريضه يا غوښتنليک وليکئ کوم چې دا څرګندوي چې تاسو څۀ کول غواړئ، او دا به تاسو په څه ډول سره کوئ او هم نور هر څه معلومات چې په لارښوونو کښې يې غوښتنه شويې وي لکه بودجه.

د زياتره عطياتو له پاره، د تنظيم ورځني کارونو سره سره، د عريضې ليکلو لۀ پاره خورا ډېر وخت په کار وي، او ضروري نۀ ده چې ستاسو غوښتنليک بريالی هم شي. نو د بسپنې له پاره غوښتنليک ورکولو نه مخکښې، ستاسو تنظيم له به پرېکړه کول وي چې آيا دې ته وړ دی چې د عريضو په ليکلو باندې خورا وخت ولګوي او دا چې آيا هغه ټولې سرچينې لري چې که بريالی شي نو د بسپنې ورکوونکي هييت د راپور ورکونې او نورو غوښتنو بشپړه کولو له پاره به ورته پکار وي.

زياتره بسپنې ورکوونکي هييتونه په برابر ډول سره راپورونه غواړي کوم چې دا تفصيلات لري چې پيسې څنګه مصرف کېږي او کېدای شي چې دا معلومات په يو ځانګړي جوړښت کښې وړاندې کول وي. کېدی شي چې تاسو د بسپنه ورکوونکي هييت له خوا ټاکل شويو تګلارو او کړنلارو جوړولو ته هم اړتيا ولرئ چې موخه يې د دې خبرې پخلی کول وي چې ستاسو تنظيم د ټولو نه ښه معيارونو سره سمې مرستې وړاندې کوي. دغه ټولې غوښتنې هم په هغه ډول سره به اغېز واچوي څنګه چې تاسو خپل تنظيم پلان کوئ او چلوئ.

د عريضې ليکنه

که چېرې تاسو هم دغه پرېکړه وکړئ چې د بسپنې له پاره غوښتنليک ورکړئ او د بسپنې لپاره يو يا ډېر پروګرامونه مو موندلي وي کوم چې کېدای شي ستاسو تنظيم او د تنظيم اړتياوو له پاره وړ وګرزي، نو تاسو له به پکار وي چې يوه عريضه وليکئ. د بسپنې لارښوونو سره سره، د بسپنې ورکوونکي ډېر هييتونه به تاسو ته د هغوی د غوښتنليک خپلې فورمې هم د بشپړه کولو له پاره درکړي. که تاسو د لږ پيسو له پاره غوښتنليک ورکوئ، د مثال په توګه، د يو اوزار اخيستلو له پاره، نو کېدی شي چې تاسو له پاره يوازې يو لنډ غوښتنليک بشپړه کول پکار وي. د لويو پروژو يا د کړنو پروګرام له پاره، احتمال کېږي چې تاسو له به پکار وي چې نور ډېر تفصيلات ورته وړاندې کړئ چې پکښې ځينې/ ټول لاندېني معلومات کېدلی شي.

د پروژې په اړه څرګندونه او دا چې ستاسو تنظيم ته دې ولې بسپنه ورکړی شي

که غواړئ نو تاسو کولی شئ هغه څېړنې په عريضې کښې شاملې کړئ چې ستاسو تنظيم يا نورو له مخکښې نه کړيې وي او دا هم کولی شئ چې داسې اعداد او نوره ډېټا پکښې شامله کړئ چې د ټولنې اړتياوې څرګندوي. که ستاسو تنظيم له مخکښې نه هم دغه ډول کار کړی وي، نو تاسو کولی شئ معلومات ورکړئ چې تاسو څنګه دا په ګټوره توګه سره کارولی شئ. زياتره حالاتو کښې دا ښه اقدام وي چې د نورو هغو تنظيمونو يا ټولنې څخه د ملاتړ ليکونه ورسره شامل کړئ کوم به چې ستاسو پروژې څخه ګټه پورته کړي.

د بسپنې ورکوونکی هييت به دا هم وغواړي چې آيا تاسو نورې بسپنې اخيستيې دي او آيا تاسو يې ټولې غوښتنې بشپړه کړيې وې. که تاسو په تېر وخت کښې بسپنه نه وي اخيستليې، نو کېدی شي چې دا ستاسو د غوښتنليک لۀ پاره د مسرتې وړ وګرزي که چېرې تاسو څرګند کړی شئ چې ستاسو تنظيم په ښه توګه سره نظم شوی دی او خپلو بيپاريانو (کلاينټس)، کارکوونکو او ټولنې پر وړاندې مسؤليت لري. کېدی شي چې تاسو نه د کلني راپور، مالي څرګندليکونو او د خپل کارکوونکو د وړتوبونو په اړه هم غوښتنه وکړی شي.

پروژه به څه تر لاسه کړي او ستاسو تنظيم به دا په څه توګه سره بشپړ کوي

تاسو له به په دې اړه تفصيلات شاملول وي چې د پروژې سره تاسو څه تر لاسه کول غواړئ او تاسو ته به څنګه معلوم شي چې تاسو بريالي شوئ. د دې مطلب دا دی چې تاسو له د هغو لارو په اړه فکر کول دي چې د پروژې پر مهال کښې او د هغې نه وروسته د نور ښه والي مېچ کوونه ورسره وکړئ. که تاسو به کړنې (فعاليتونه) چلوئ، نو تاسو له به تفصيلات وړاندې کول وي چې دې کښې به څه شامل وي، څوک به پکښې دلچسپي ولري او ستاسو تنظيم به يې څنګه وچلوي. زياتره د بسپنې هييتونه به دا طمع هم ولري چې ستاسو پروګرام يا پروژې په اړه تفصيلي بودجه وګوري.

که غواړئ نو تاسو کولی شئ چې د عرېضې بشپړه کولو نه وړاندې د بسپنې هييت کښې د اړيکن وګړي سره خبرې وکړئ چې د دې پخلی وشي چې تاسو ټول ضروري معلومات ور سره شامل کړي دي.

د بسپنې په اړه پرېکړې

زياتره بسپنو له پاره سيالي يا مقابله وي چې مطلب دا دی چې نور ډېر تنظيمونه به هم وي چې په هغه وخت د بسپنې له پاره غوښتنې کوي. کله کله تاسو له به څو اوونۍ يا تر دې چې پۀ مياشتو انتظار  کول وي چې خبر در له درکړی شي چې آيا ستاسو غوښتنليک بريالی شوی دی.

که چېرې ستاسو تنظيم ته بسپنه ورکړی شي، نو په عمومي توګه سره ستاسو څخه به د يو تړون لاسليک کولو له پاره غوښتنه وشي کوم کښې چې ځينې هغه اړتياوې څرګند شويې وي چې تاسو څخه به د بشپړه کولو طمع کېږي. دا يو قانوني لاسوند (دستاويز) وي نو که چېرې ستاسو تنظيم دغه اړتياوې بشپړه کولی نشي، نو کېدی شي چې د بسپنې پيسې بېرته ورکړی شي او کېدی شي چې د نورو بسپنو غوښتنې لۀ پاره وړتيا و نه لري. د تړون لاسليک کولو نه مخکښې، کېدای شي چې تاسو وغواړئ د يو وکيل څخه مشورې په اړه پوښتنه وکړئ.

نور معلومات:

 

decorative
Legal Aid Queensland has published a series of captioned recordings about their services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. The next webinar is Child Protection - the law and...
decorative
Crowdfunding is an increasingly popular method of online fundraising for individuals, businesses, not-for-profits and charities. Generally it involves an individual or an organisation setting a fundraising target online and then asking the crowd of the internet for donations to reach that target...
decorative
From 1 July 2017 onwards, new forms will be available on the Blue Card Services website. Check that you have the most current version of the application forms by looking at the ‘valid for lodgement’ date on the top right corner of the form. The new forms will state that they are valid for lodgement...
The Department of Communities, Child Safety and Disability Services' (DCCDS) Community Recovery section is encouraging individuals, carers and service providers in the DCCSDS North and Far North Queensland area to be prepared in relation to Tropical Cyclone Debbie. The likely impacts of a tropical...
decorative
We have launched a brand new course on the Community Door eTraining website which provides an introduction to the social service sector in Queensland for managers and organisations new to the sector. It is free for anyone to access. It features a profile of the sector in Queensland, insights into...
The Queensland Law Handbook is a comprehensive, plain-English legal reource designed to help deal with legal problems. Caxton Legal Centre has recently published the handbook as a website. The handbook has been printed as a hard-copy since the early eighties, but thanks to funding from the...
Back by popular demand The State Councils of Social Service (COSS) are partnering to once again deliver a webinar series to uncover what every not-for-profit organisation needs to know about effectively responding to government procurement processes. The webinars will cover: Getting “tender ready”...
Not-for-profit Law has launched Australia's first free, live chat legal service for community groups and charities. The service is available on the Information Hub (click on the blue chat button at the bottom of every page). The real-time chat service allows users to chat to a team member who will...
Not-for-profit Law has updated its guide to 'The laws of advertising and your community organisation'. The resource provides practical tips to help organisations comply with the laws of advertising and marketing in Australia. Importantly, these laws apply to many fundraising activities of charities...
Australia’s 600,000 charities and not-for-profits, from international aid groups right down to the local tennis club, have recently received a major boost, as Justice Connect’s Not-for-profit Law service launched the acclaimed Information Hub for a national audience. The Not-for-profit Law...

Pages

Are you looking for support in Queensland, or trying to find a service that meets your needs? Now you can search oneplace , the service directory hosted by the Queensland Family and Child Commission. oneplace is an easily accessible directory of community services to help Queensland families to get...
Fair Trading Queensland Incorporated Associations website (Queensland Office of Fair Trading) provides information to support organisations incorporated under the Associations Incorporations Act 1981. This website also includes a simplified guide to Queensland's Associations Incorporation Act 1981...
In Queensland the Office of Fair Trading regulates Associations and non-profits. https://www.qld.gov.au/law/laws-regulated-industries-and-accountability/queensland-laws-and-regulations/associations-charities-and-non-for-profits
Legal Aid have a series of captioned recordings about Legal Aid Queensland services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. Upcoming webinars can be found on the Information for...
The Community Resource Handbooks were launched by Volunteering Queensland on 12 May 2015. They consolidate the knowledge gained through Volunteering Queensland's community leadership work with more than 2,000 community groups over the past fifteen years. The handbooks are aimed at small to medium...
Information technology and online solutions can help your community organisation work better. ACOSS, Infoxchange and the Department of Communications have teamed up to bring you Digital Business Kits which give you the tools and information to do more online. Digital Business Kits are hosted on...
Many not-for-profit organisations are now developing income-generating activities to reduce the reliance on government and philanthropic funding, and others are establishing social enterprises to respond to client needs in a sustainable way. The development of business skills and systems is very...
The following resources have been translated to assist these communities in establishing a community organisation. Resources available in English العربية - Resources available in Arabic Thuɔŋjäŋ - Resources available in Dinka پښتو - Resources available in Pashto فارسی...
Changing your Legal Structure from an Incorporated Association in Queensland to a Company Limited by Guarentee
Queensland Associations Incorporation Act Queensland Associations Incorporation Regulations Queensland Co-operatives legislation Commonwealth Corporations Act Corporations (Aboriginal and Torres Strait Islander) Act 2006 (CATSI Act).
Industrial relations legislation in Queensland can be found on the Fair Work Commission's website . The main pieces of legislation are: Fair Work Act 2009 Fair Work Regulations 2009 Fair Work Commission Rules 2013
There are a range of legal structures which may be suitable for Queensland not-for-profit community groups. The four main options are: an incorporated association: Associations Incorporation Act 1981 (QLD) and Associations Incorporation Regulation 1999 (QLD) a company limited by guarantee:...
Author: 
Kylie Hogan, National Disability Services

The Community Services Industry is facing a myriad of reforms and challenges now and into the future. 

Challenges such as an ageing population, workforce shortages, sector-wide reforms, technological advances and economic uncertainty are making it more important than ever for...

See videos from StudioQ related to this topic

Share or Print