گروه شما ممکن است تنها شامل چند نفر باشد که با هم همکاری می‌کنند تا نیازهای یک اجتماع را تامین نمایند. نیازی نیست تا یک سازمان "رسمی" باشید تا یک گروه اجتماعی تلقی شوید، اما ممکن است مایل باشید بدانید که آیا توانائی آن را خواهید داشت که گروه خود را گسترش دهید و بهتر فعالیت نمایید.

تأسیس یک سازمان "رسمی" مسستلزم پاره‌ای تمهیدات می باشد و امکان دارد شیوۀ کار گروهی شما را تغییر دهد، بنابراین اولین موضوعی که باید در نظر گرفته شود این است که آیا بهتر است به عنوان بخشی از سازمان دیگری فعالیت کرد یا همچنان به صورت یک گروه اجتماعی عمل کرد.

آیا گرو‌ه‌های دیگری هم هستند که کاری را که ما می کنیم انجام بدهند؟

در استرالیا بیش از 700.000 گروه و سازمان اجتماعی وجود دارد، بنابراین امکان دارد کسی وجود داشته باشد که فعالیتی مشابه با گروه شما انجام دهد. اگر سازمانی باشد که فعالیت مشابهی انجام دهد، می‌توانید با آنها گفتگو کنید که آیا گروه شما می‌تواند در این سازمان عضو شود و کار خود را با کمک آنها انجام دهید. در اینصورت همه مزایای عضو بودن در سازمانی بزرگتر شامل حال شما خواهد شد؛ سازمانی که ممکن است تجربه و منابع بیشتری برای کمک به اجتماع شما داشته باشد.

پیش از گفتگو با سایر سازمانها، باید نسبت به اهداف کلی و اهداف تفصیلی یا خواسته‌های گروه خود تصویری روشن در ذهن خود داشته باشید. درک این موضوع که چرا در کنار هم فعالیت می‌کنید و قصد دارید به چه چیزی نائل شوید، درباره این موضوع که آیا سازمان دیگری قبل از شما به تأمین این نیازها مشغول است، اتخاذ تصمیم‌ را آسان تر می سازد.

امکان دارد تصمیم بگیرید که به سازمان دیگری نپیوندید اما اگر بخواهید به سازمان خود رسمیت بخشید، برخی از افرادی که با آنان به گفت و شنود مشغولید ممکن است بتوانند شما را راهنمائی کنند.

سازمانهای زیر ممکن است بتوانند به شما کمک کنند تا درباره گروه‌های دیگر اطلاعات بیشتری بدست آورید:

 • شورای جوامع اقلیت قومی

  آدرس
  253 Boundary Street West End Queensland 4101
  تلفن
  (07) 3844 9166
 • امور چندفرهنگی کویینزلند

  آدرس
  Level 5, 160 Ann Street Brisbane Queensland 4000
  تلفن
  1800 053 739 (تماس رایگان)
 • انجمن توسعه چندفرهنگی

  آدرس
  512 Stanley Street South Brisbane Queensland 4101
  تلفن
  (07) 3337 5400

پس از گفتگو با سایر سازمانها، امکان دارد باز هم تصمیم بگیرید که اطلاعات بیشتری در زمینه اینکه آیا گروه شما باید به یک سازمان "رسمی"‌ تبدیل شود بدست آورید.

آیا ما باید به یک سازمان "رسمی" تبدیل شویم؟

یک گروه اجتماعی که یک سازمان "رسمی" نیست به عنوان انجمنی غیر رسمی نیز شناخته می‌شود. به عنوان یک انجمن ثبت نشده، شما می‌توانید فعالیتهای خود را تاحدی به شکلی که می‌خواهید ترتیب داده و به عنوان یک گروه مسئولیتهای حقوقی / قانونی معدودی خواهید داشت.

برای مثال اگر فرد یا سازمان دیگری مبلغی پول به گروه اهدا کند، از این پول فقط باید برای فعالیتهای گروه که به نفع اجتماع است استفاده شود. چنین گروهی را گروه غیر انتفاعی می گویند و نه یک کسب و کار.

با اینکه امکان دارد تعداد مسئولیتهای حقوقی شما به عنوان یک گروه کمتر باشد اما موارد بیشتری وجود دارد که اعضای گروه شخصا مسئولیت آنها را بر عهده دارند. برای مثال، اگر گروه قصد داشته باشد دفتری را اجاره کند، فردی در گروه باید شخصا مسئولیت امضای قرارداد اجاره را بر عهده بگیرد. اگر گروه به هر دلیلی قادر به پرداخت اجاره‌بها نباشد، در اینصورت فردی که نام وی در قرارداد اجاره ذکر شده است مسئول پرداخت اجاره‌بها خواهد بود. اگر گروه بخواهد یک حساب بانکی باز کند یا بیمه بگیرد یا ملکی را خریداری نماید، در اینصورت اعضای گروه مسئول وام خواهند بود و حتی امکان دارد علیه آنها اقامه دعوی شود.

یک گروه اجتماعی که شکل یک انجمن غیر رسمی داشته باشد امکان دارد برای درخواست یا دریافت عطایائی از سوی نهاد های دولتی یا سایر سازمانها با مشکل مواجه شود. با این حال، گروهی که به یک سازمان "رسمی" یا به گروه به ثبت رسیده تبدیل می‌‌شود شخصیتی حقوقی بدست می‌‌آورد که مستقل از اعضاء می باشد. بدین معنی که در صورت بروز مشکل، اعضای گروه شما از لحاظ قانونی بیشتر محفوظ خواهند بود. یعنی در این صورت یک تعداد مسئولیت حقوقی /قانونی هم به عهدۀ شما خواهد بود.

اطلاعات بیشتر در زمینه نحوۀ به ثبت رساندن

پیش از آنکه گروه خود را به ثبت برسانید،چیزهای زیاد دیگری وجود دارند که باید مورد رسیدگی قرار گیرند، از جمله اینکه پس از ثبت شدن اثر انم بر روی نحوۀ فعالیت گروه چه خواهد بود. برای آگاهی از همه الزامات قانونی برای به ثبت رساندن، وجود اعضایی با مهارت در زمینه زبان انگلیسی و حسابداری مفید خواهد بود.

برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر درباره به ثبت رسیدن، ذیلاً و در فصل های بعدی مطالب بیشتری ذکر شده است. گفتگو با سایر سازمانهای اجتماعی پیرامون تجارب آنان هم مفید خواهد بود.

پیش از اینکه گروه شما هرگونه تصمیمی درباره به ثبت رسیدن اتخاذ کند، امکان دارد مایل باشید از یک مشاور حقوقی و/یا حسابدار راهنمائی دریافت کنید.

اطلاعات بیشتر

 • اطلاعات Office of Fair Trading (اداره کسب منصفانه) درباره تبدیل شدن به یک انجمن رسمی (ثبت شده)
 • پیوندهای اطلاعات Community Door (دروازۀ اجتماع) درباره تأسیس یک سازمان اجتماعی
 • برگه‌های کمک (اطلاعاتی) Our Community (جامعۀ ما) درباره آغاز یک گروه اجتماعی
 • خدمات حقوقی کَکستون Caxton Legal Service

  خدمات حقوقی کاکستون خدمات حقوقی کَکستون Caxton Legal Service یک سازمان اجتماعی غیر انتفاعی است که با قرار قبلی اطلاعات و راهنمائی حقوقی رایگان ارائه می‌دهد یا یا به یک وکیل دادگستری دیگر ارجاع می‌دهد.

  آدرس
  28 Heal Street New Farm Queensland 4005
  تلفن
  (07) 3337 5400
  وب سایت
  www.caxton.org.au/services_overview.html
decorative
Legal Aid Queensland has published a series of captioned recordings about their services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. The next webinar is Child Protection - the law and...
decorative
Crowdfunding is an increasingly popular method of online fundraising for individuals, businesses, not-for-profits and charities. Generally it involves an individual or an organisation setting a fundraising target online and then asking the crowd of the internet for donations to reach that target...
decorative
From 1 July 2017 onwards, new forms will be available on the Blue Card Services website. Check that you have the most current version of the application forms by looking at the ‘valid for lodgement’ date on the top right corner of the form. The new forms will state that they are valid for lodgement...
The Department of Communities, Child Safety and Disability Services' (DCCDS) Community Recovery section is encouraging individuals, carers and service providers in the DCCSDS North and Far North Queensland area to be prepared in relation to Tropical Cyclone Debbie. The likely impacts of a tropical...
decorative
We have launched a brand new course on the Community Door eTraining website which provides an introduction to the social service sector in Queensland for managers and organisations new to the sector. It is free for anyone to access. It features a profile of the sector in Queensland, insights into...
The Queensland Law Handbook is a comprehensive, plain-English legal reource designed to help deal with legal problems. Caxton Legal Centre has recently published the handbook as a website. The handbook has been printed as a hard-copy since the early eighties, but thanks to funding from the...
Back by popular demand The State Councils of Social Service (COSS) are partnering to once again deliver a webinar series to uncover what every not-for-profit organisation needs to know about effectively responding to government procurement processes. The webinars will cover: Getting “tender ready”...
Not-for-profit Law has launched Australia's first free, live chat legal service for community groups and charities. The service is available on the Information Hub (click on the blue chat button at the bottom of every page). The real-time chat service allows users to chat to a team member who will...
Not-for-profit Law has updated its guide to 'The laws of advertising and your community organisation'. The resource provides practical tips to help organisations comply with the laws of advertising and marketing in Australia. Importantly, these laws apply to many fundraising activities of charities...
Australia’s 600,000 charities and not-for-profits, from international aid groups right down to the local tennis club, have recently received a major boost, as Justice Connect’s Not-for-profit Law service launched the acclaimed Information Hub for a national audience. The Not-for-profit Law...

Pages

Are you looking for support in Queensland, or trying to find a service that meets your needs? Now you can search oneplace , the service directory hosted by the Queensland Family and Child Commission. oneplace is an easily accessible directory of community services to help Queensland families to get...
Fair Trading Queensland Incorporated Associations website (Queensland Office of Fair Trading) provides information to support organisations incorporated under the Associations Incorporations Act 1981. This website also includes a simplified guide to Queensland's Associations Incorporation Act 1981...
In Queensland the Office of Fair Trading regulates Associations and non-profits. https://www.qld.gov.au/law/laws-regulated-industries-and-accountability/queensland-laws-and-regulations/associations-charities-and-non-for-profits
Legal Aid have a series of captioned recordings about Legal Aid Queensland services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. Upcoming webinars can be found on the Information for...
The Community Resource Handbooks were launched by Volunteering Queensland on 12 May 2015. They consolidate the knowledge gained through Volunteering Queensland's community leadership work with more than 2,000 community groups over the past fifteen years. The handbooks are aimed at small to medium...
Information technology and online solutions can help your community organisation work better. ACOSS, Infoxchange and the Department of Communications have teamed up to bring you Digital Business Kits which give you the tools and information to do more online. Digital Business Kits are hosted on...
Many not-for-profit organisations are now developing income-generating activities to reduce the reliance on government and philanthropic funding, and others are establishing social enterprises to respond to client needs in a sustainable way. The development of business skills and systems is very...
The following resources have been translated to assist these communities in establishing a community organisation. Resources available in English العربية - Resources available in Arabic Thuɔŋjäŋ - Resources available in Dinka پښتو - Resources available in Pashto فارسی...
Changing your Legal Structure from an Incorporated Association in Queensland to a Company Limited by Guarentee
Queensland Associations Incorporation Act Queensland Associations Incorporation Regulations Queensland Co-operatives legislation Commonwealth Corporations Act Corporations (Aboriginal and Torres Strait Islander) Act 2006 (CATSI Act).
Industrial relations legislation in Queensland can be found on the Fair Work Commission's website . The main pieces of legislation are: Fair Work Act 2009 Fair Work Regulations 2009 Fair Work Commission Rules 2013
There are a range of legal structures which may be suitable for Queensland not-for-profit community groups. The four main options are: an incorporated association: Associations Incorporation Act 1981 (QLD) and Associations Incorporation Regulation 1999 (QLD) a company limited by guarantee:...
Author: 
Kylie Hogan, National Disability Services

The Community Services Industry is facing a myriad of reforms and challenges now and into the future. 

Challenges such as an ageing population, workforce shortages, sector-wide reforms, technological advances and economic uncertainty are making it more important than ever for...

See videos from StudioQ related to this topic

Share or Print